300frayda

300frayda

regulamin obiektu

10 przykazań rodzica

oświadczenie osoby pełnoletniej

zgoda opiekuna 15-18 lat

zgoda opiekuna poniżej 15 roku  życia

oświadczenie dla grup ze swoim instruktorem

oświadczenie osoby dorosłej oddającej grupę pod opiekę